En animert kvinne som står ved siden av en perm med tekst inni og en logo som skal illustrere profileringsutstyr, profilering, bli sett

Ønsker du å annonsere i Østfold? Vi er eksperter på digital annonsering på både et lokalt nivå i Østfold, og på et nasjonalt nivå. Er det noen som kan hjelpe dere med å sørge for at dere får den synligheten dere ønsker, så er det oss.

Som et ledende kommunikasjons- og annonserings-byrå i Østfold har vi dyp kompetanse og lang erfaring med annonsering både på nett og på fysiske flater. I våre kontorer i hjertet av Fredrikstad i Gamlebyen sitter det en rekke dyktige medarbeidere med kompetanse innenfor fagområder som analyse, markedsføring, prosjektledelse, digital design og kommunikasjon.

Våre medarbeidere jobber i tandem for å kunne levere flotte og helhetlige annonseringstjenester i Østfold. Ettersom at medierealiteten er svært annerledes i dag enn den var for kun er par år siden, så er ikke lenger annonsering ute i den fysiske verden et av våre største prioritetsområder.

Det er særlig på nett vi i dag fokuserer. Derfor har våre medarbeidere opparbeidet seg unik kompetanse på annonsering i digitale medier. Med fremveksten av digitale mediekanaler er det også kommet en rekke nye muligheter, vi vet akkurat hvordan man benytter seg maksimalt av disse mulighetene.

Digital annonsering i Østfold

I tillegg til å bistå våre partnere med annonsering på et nasjonalt plan, så har vi også særlig erfaring med lokal annonsering i Østfold. Med nye digitale medier er det aldri vært lettere å nå akkurat de man ønsker, når og der man ønsker det.

Denne muligheten har vi ikke latt gå til spille. Våre annonsørere, analytikere og markedsførere vet akkurat hvordan man presist definerer en målgruppe. Når vi velger ut en kommunikasjonsmålgruppe som vi ønsker å nå, så utfører vi alltid grundig forarbeid for å være så sikre som mulig på at gruppen faktisk er tilbøyelig for å respondere ønskelig i møte med annonseringskampanjen.

Annonsering skal tross alt være en investering. Og en investering skal så klart føre til en avkastning. Selv om dette dessverre ikke alltid er mulig grunnet force majeurer og andre uforutsette hendelser en ikke har kontroll over, så jobber vi med et mål for øye. Det målet er å levere solide ROI (avkastning på investering) for våre partnere.

Vi har et solid rykte for å klare å etterkomme denne visjonen. Flere bedrifter i både Østfold, Viken og andre steder på Østlandet har fått hjelp av oss med å annonsere seg på nett.

Slik annonserer vi våre partnere på nett

For å sørge for best mulig effekt og ROI, så foretrekker vi å levere komplette markedsføringspakker. Dersom dette ikke er ønskelig så kan vi så klart også levere akkurat de tjeneste dere trenger.

Våre markedsføringspakker inkluderer ofte annonsering på flere kanaler. Pakkene kan tilpasses hver enkel bedrift sine unike behov og ønsker. En typisk pakke kan eksempelvis inneholde søkemotoroptimalisering av nettside for å gi bedriften et godt utgangspunkt for å gjøre det bra i søkeresultatene til Google.

Videre, så vil en pakke ofte inneholde annonser på Google ads, Facebook ads eller annonsering i form av banner-annonser på nettaviser og andre norske nettsider. Annonsene kan være i form av lyd, bilde eller video. For å treffe mest mulig nøyaktig tilbyr vi så klart targeting. Da definerer vi kommunikasjonsmålgruppen nøye for å treffe akkurat de vi anser som mest tilbøyelig for å benytte seg av deres produkter og tjenester.

Vi tilbyr også å koordinere forskjellige annonserings- og markedsføringstiltak så de utgjør et helhetlig og komplett inntrykk. En slik koordinasjon kan komme til uttrykk i form av fysiske markedsføringstiltak som trykk, logo, og utsmykning av lokaler. Dette gjøres samtidig som nettside og annonsering på nett utformes så det stemmer overens med bedriftens overordnede kommunikasjonsstil og grafiske uttrykk.

Facebook og Google ads i Østfold

Vi er tilstede på mange kanaler, og ettersom mediesituasjon er i stadig endring så er vi stadig oppdatert på nye kandidater og alternativer. Foreløpig er Facebook og Google ads to gode plattformer og kanaler som tilbyr gode muligheter for digital annonsering.

Med targeting, spesialtilpassede kampanjer, gjennomtenkte kampanjer, en god kommunikasjonsstil og tett oppfølging fra våre analytikere og annonseringsspesialister, så kan du være sikker på at vi er de rette for å annonsere din bedrift.

Med Facebook og Google ads kan vi tilpasse annonseringen for å treffe personer som er i området der bedriften har sin daglige aktivitet. Vi kan også bruke psykografiske og demografiske segmenteringsverktøy for å treffe personer som matcher kriteriene du ønsker skal foreligge hos nye kundegrupper.

Uavhengig av om du ønsker en videoreklame på Facebook, Youtube eller egne kanaler, en annonse i en nettavis, eller grafisk materiale for bedriftsprofilering, så kan vi hjelpe deg med annonseringen. I tillegg til vårt eget dyktige team så har vi også et tett samarbeid med flere spesialister og eksperter innenfor fagområder som er relevante for annonsering og markedsføring. Dette samarbeidet gjør at vi kan være en helhetlig markedsførings- og annonseringspartner og dekke ethvert behov.

Vi er sikre på at vi kan få deg og din bedrift dit dere vil. Vi gleder oss til å lære om deg og din bedrift for å finne ut akkurat hva vi kan gjøre for å gi dere den oppmerksomheten dere fortjener.

En animert kvinne som strekker seg ut av en laptop for å trykke på kontakt-knappen, ta kontakt

Har du en utfordring eller ett spennende prosjekt? Hør med oss om vi kan bistå.