En animert mobiltelefon og et nettbrett med det samme innholdet som synkroniserer mot en ekstern server, backup, sikkerhet og gdpr

SIKKERHET, BACKUP OG GDPR

Ser du etter en pålitelig hosting- og driftspartner som tar GDPR, backup og lagring av sensitive personopplysninger på alvor? Da er du kommet til rett sted! Vi i Viken Kommunikasjon har gode etablerte og strenge sikkerhetsrutiner, og et plettfritt rykte for håndtering av sikkerheten til våre partnere og deres kunder.

Etterhvert som stadig mer av den økonomiske aktiviteten forflytter seg over på nett, er det aldri vært viktigere å påse at den digitale sikkerheten er på topp. Vi er et markedsførings- og kommunikasjonsbyrå med særlig fokus på nett, derfor har vi medarbeidere og et profesjonelt kontaktnettverk med god kompetanse på digital sikkerhet.

Som en helhetlig leverandør av nettløsninger og digitale markedsføringstjenester, så er det en selvfølge at vi tar digital sikkerhet, GDPR, og håndteringen av sensitive personopplysninger på alvor. Dessverre finnes det aktører som ikke har tatt de samme forutsetningene for å ivareta den digitale sikkerheten til sine partnere, like godt som det vi har.

Mange venter til de har erfart datainnbrudd, datatap og stjålet personopplysninger før de begynner å ta datasikkerheten på alvor. Vi i Viken Kommunikasjon derimot, tror på at det er viktig å være føre var når det kommer til såpass alvorlige temaer som datasikkerhet, backups og lagring av personopplysninger.

Automatiske backups i skyen, med Viken Kommunikasjon.


Vi tilbyr alle våre partnere å benytte seg av våre egne WordPress drifts- og hostingtjenester. Vi bruker de verdensledende servertjenestene til Google cloud som verdensledende selskaper som blant annet Spotify, Telenor og Hafslund benytter seg av.

I tillegg til at Google cloud blir ansett som en svært sikker hostingtjeneste, så tar vi automatisk backup av datane til våre partnere fra Google og over til Amazon S3 web services på en daglig basis. Dette gjøres ofte opptil flere ganger daglig.

Dersom Google cloud mot formodning skulle oppleve problemer, så kan vi gjenopprette våre partnere sine nettløsninger raskt ved å bruke backup i skyen.

Vi tar personvern på alvor.

Før hadde man store foldere med sorterte dokumenter i låste rom og safer, i dag derimot har vi harddisker og SSD på et serverrom. Selv om dataene er lagret på et fjernt datasenter langt unna, så vil ikke det naturligvis tilsi at de er trygge mot innbrudd.

Data fra nettbutikker og nettsider inneholder  ofte sensitive personopplysninger som kredittkortinformasjon, navn og personnumre. Disse dataene er det svært viktig å lagre på en trygg måte. Dette er viktig – ikke bare for å ivareta sitt gode navn og rykte, men også for å overholde diverse lovgivninger på innenfor peronvernhåndtering. 

Personopplysninger kan ikke uten videre lagres på en åpen datamaskin, men må lagres på en sikker løsning som andre ikke har tilgang til.

Alle disse forutsetningene blir så klart tatt av oss i Viken Kommunikasjon. Vi vil også kunne bistå med rådgivning til håndtering av sensitive personopplysninger, og hvordan dere kan overholde lovgiving og krav til personvernhåndtering.

Google cloud sin logo, vi bruker google cloud for raske og sikre hosting-tjenester for våre partnere og kunder, webhotell

Vi hjelper deg med GDPR (personvernforordningen)

GDPR (General Data Protection Regulation), eller personvernforordningen på norsk, er en europeisk forordning eller bindende lov som setter strenge minimums krav til håndteringen av nettbesøkende sine data og personvern.

For å imøtekomme loven må man blant annet kunne slette brukere sin data og personopplysninger ved forespørsel. Man må også opplyse om hvilke data som samles inn om brukere, og hva som er formålet med innsamlingen.

Videre vil drifter av en nettside bli rettslig pålagt å si ifra til sine brukere og myndighetene, dersom deres personopplysninger er kommet på avveie.

Dette er de viktigste punktene, men det finnes også flere krav fra GDPR til nettside-ansvarlige. Dersom du er usikker om om siden din/ deres oppfyller kravene, eller ønske tips og råd ved oppsett av en ny nettjeneste, så tilbyr vi oss så klart å hjelpe deg som vår partner.

Vi vokter dine kunders sensitive personopplysninger

Ved å ikke ta lett på sikkerhet, og ha strenge rutiner og sikkerhetsmekanismer på plass, så gjør vi alt vi kan for å passe på dine, og dine besøkende sine sensitive personopplysninger og annen sensitive data.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer, og ved sikkerhetsbrudd så har det i de aller fleste tilfeller vært våre partnere sine egne løsninger som har hatt sikkerhetshull, og ikke våre. 

Dersom du velger oss som til å drifte dine nettløsninger, så kan du være sikker på at vi vil imøtekomme alle krav og regler som er stilt fra EU- og nasjonale institusjoner knyttet til håndtering av personopplysninger.

Vi tar sikkerheten til deg og dine kunder på alvor!

Dersom datasikkerhet, imøtekommelse av GDPR og forsvarlig personvernhåndtering er like viktig for deg som for oss, så har du funnet den perfekte partneren for å drifte dine netttjenester.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du/ dere måtte lure på vedrørende våre sikkerhetsrutiner, systemer og personvernhåndtering.

Logoen til viken kommunikasjon i hvitt, 3 overlappende skiver med gradient med en K i midten der det går en strek gjennom K-en som blir til en V, med Viken Kommunikasjon skrevet på siden
En animert kvinne som strekker seg ut av en laptop for å trykke på kontakt-knappen, ta kontakt

Har du en utfordring eller ett spennende prosjekt? Hør med oss om vi kan bistå.