En animert kvinne som går etter to A-bokstaver og tre dotter, tekstforfatting, copywriting

Tekstforfatting og copywriting fra Viken Kommunikasjon

Ser du/ dere etter tekstforfatting eller copywriting? Da er du kommet til rett sted. Som et ledende markedsføringsbyrå i Viken-regionen, så tilbyr vi så klart copywriting på Norsk. Copywriting, altså skriving av tekst for markedsføringsformål, er blitt en svært viktig markedsføringsteknikk.

For å vise seg frem til potensielle kunder og søkemotorer som bl.a. Google og Bing, så er det svært viktig å ha engasjerende tekster på sin nettside. Desto flere tekster av høy kvalitet som omhandler sin egen bransje, tjeneste eller fagområde, jo bedre!

I tillegg til å produsere tekster som oppfyller språklige og grammatiske krav, så leverer vi så klart tekster med spennende innhold. Når vi utfører copywriting for våre kunder og partnere så går vi grundig til verks. Vi vil gjennomføre grundig forarbeid og utføre undersøkelser (research) for å finne ut så mye som mulig om temaet vi skal skrive om. Tekstene våre skal fremstå som om en fagperson (hvis det er fagområde er det teksten handler om) har skrevet den.

I tillegg til å utføre copywriting, altså tekstforfatting for markedsføringsformål, så kan vi også skrive og være rådgivere våre partnere for skriving av alle tekster for bruk på nett og trykk.

Engasjer potensielle kunder med spennende tekster

Lite engasjerer mer enn en spennende tekst. Dersom man ønsker å gi et godt inntrykk til besøkende på sin nettside, og samtidig kunne bevisstgjøre de besøkende på hva man driver med, selger, samt sine egne verdier og historie, så vil en god tekst kunne levere alt dette.

I tillegg til tekstforfatting og copywriting, så kan vi også produsere spennende media som kan tilføyes i en artikkel for å gjøre den mer spennende for lesere. Et vedlagt fotografi som avbilder noen av deres dyktige medarbeidere vil kunne ta seg godt ut i en artikkel sammen med velskrevet tekst.

Dersom dere ikke klarer å fortelle alt dere ønsker i et eller flere bilder og en tekst, så kan kanskje en video kunne holde? Vi har god kompetanse med filmskapning, og vi kan hjelpe til med å integrere filmreklamer eller introduksjonsvideoer i artikler, forsider, sosiale medier med mer.

Dersom dere istedenfor eller i tillegg til å ha tekst på egen nettside, ønsker trykksaker så kan vi så klart også tilby tekstforfatting for trykk. Våre dyktige grafiske designere vil også kunne lage et spennende design for en fin brosjyre, flyer eller lignende som inneholder teksten vi har skrevet. Gjennom våre kontakter, så kan vi så klart også kunne levere ferdige brosjyrer, flyers og annet print.

La oss fortelle din/ deres historie

Det kan være vanskelig å fortelle sin egen historie. Spørsmål som: Hva skal man inkludere?, Hva skal man ekskludere?, Er dette like relevant for potensielle kunder som det er for oss?, kommer ofte opp.

Når vi gjennomfører tekstforfatting/ copywriting på dine vegne, så vil vi inkludere det vi anser som mest spennende og informasjonsrikt, samt relevant for den bestemte typen tekst vi skal skrive. Dersom fokuset er på å introdusere selskapet til nye besøkende på et nettsted, så vil så klart andre kriterier være gjeldende enn om teksten er rettet mot en eksisterende og lojal kundebase.

Dersom du er usikker på hvordan du bør gå frem for å skrive en informerende, spennende og unik tekst, så kan vi hjelpe deg. Dersom du/ dere har noen bestemte ønsker om hva vi bør inkludere/ ekskludere i teksten når vi utøver tekstforfatting, så er det så klart bare å si ifra. Dersom dere ønsker at teksten skal holde samme “tone of voice” og stil som annen eksisterende tekst, så kan våre dyktige tekstforfattere legge opp teksten etter deres ønskede linjer.

Søkemotoroptimalisert tekstforfatting

Dersom dere trenger copywriting for bruk på egen nettside. så leverer vi teksten SEO-klar. SEO-klar tekst betyr i denne sammenheng at vi påser at relevante søkeord blir inkludert, samt at søkeordtetthet og andre formelle krav imøtekommes. Dersom dere ønsker hjelp med publisering, så vil vi også kunne hjelpe til med å fylle på med spennende media og anvende enkelte on-page SEO-verktøy for å sørge for en god SEO.

Vi kan så klart også bistå med å sette opp blogger, gjennomføre søkeordanalyser og prognoser, samt bistå med råd om hva og hvor ofte man bør publisere for å øke sin digitale synlighet. SEO copywriting går hånd i hånd med en generell SEO-satsning, og disse to utfyller hverandre. Dersom en nettside allerede har god SEO, så vil også publiserte SEO-tekster kunne gi mye bedre effekt enn om siden har suboptimal SEO.

Dersom du/ dere er usikker på hvordan siden din gjør det på SEO, så kan vi kunne ta en titt. Vi vil informere deg om eventuelle tiltak vi anbefaler, men det er du som bestemmer hva du ønsker, og til hvilket budsjett. 

Dersom du/ dere lurer på noe vedrørende våre SEO tekster, copywriting eller tekstforfatting generelt, så er det bare å ta kontakt.

En laptop blir balansert på en pekefinger, dataen viser kodesnutter og skal illustrere utvikling
En animert kvinne som strekker seg ut av en laptop for å trykke på kontakt-knappen, ta kontakt

Har du en utfordring eller ett spennende prosjekt? Hør med oss om vi kan bistå.